Pojam zarade, metodologija obračuna

Pod pojmom zarada podrazumeva se bruto zarada, tj. Zarada koja u sebi sadrži porez i doprinose iz zarade. Neto zarada je iznos zarade koji  zaposleni „nosi kući“, tj. Iznos zarade umanjen za porez i doprinose za socijalno osiguranje. Prema članu 104. Zakona, zaposleni ima pravo na odgovorajuću zaradu koja se utvrđuje […]

Šta donosi novi zakon o paušalcima

Predlogom Zakona o o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana predložene su brojne izmene, između ostalih i one koje se odnose na uslove za paušalno oporezivanje, kriterijume za razvrstavanje preduzetnika paušalaca u grupe radi određivanja visine paušalnog prihoda kao poreske osnovice, elemente kojima se umanjuje, odnosno povećava polazna […]