RAČUNOVODSTVO I KNJGOVODSTVO

Počev od primene savremenih računovodstvenih softverskih rešenja, preko širokog spektra računovodstvenih usluga koje pružamo pa do poslovnog i poreskog savetovanja, pomažemo vam da ostvarite svoje poslovne ciljeve i podržimo vas na svakom koraku poslovnog  puta uz transparentnu  fiksnu mesečnu naknadu bez skrivenih troškova.

Naše geslo je da nama prepustite brigu  o Vašem knjigovodstvu, posvetite se Vašem poslovanju.

ASM RAČUNOVODSTVO  obavlja  za vas obavlja sledeće  računovodstvene i knjigovodstvene  poslove:

 • – organizuje vođenje poslovnih knjiga na način koji  omogućava sveobuhvatno evidentiranje i kontrolu  ispravnosti knjiženja, kao i uvid u hronologiju izvršenih knjiženja;
 • – evidentiranje  poslovnih promena u dnevniku, glavnoj knjizi i pomoćnim knjigama;
 • – kreiranje izvoda otvorenih stavki kupaca, dobavljača;
 • – kreiranje salda analitičkih kartica na željeni datum, za određeni period;
 • – sastavljanje zaključnog lista i bruto bilansa na željeni datum;
 • – sastavljanje i podnošenje redovnog finansijskog izvestaja;
 • – priprema dokumentacije i izveštaja za svrhu dobijanja kredita i pozajmica od banaka;
 • – sastavljanje vanrednih finansijskih izveštaja: likvidacioni, bilans pripajanja, bilans spajanja, deobni bilansi i sl.;
 • – vođenje registra osnovnih sredstava i amortizacija,
 • – prijava i odjava zaposlenih preko CROSO,
 • – obračun zarada,
 • – obračun naknada zarada (bolovanje do 30 dana, bolovanje preko 30 dana, porodiljsko odsustvo…)
 • – obračun obustava prema kreditima i administrativnim zabranama,
 • – formiranje i slanje elektronskih naloga za plaćanje,
 • – obračun naknada troškova i drugih primanja koja nemaju karakter zarade (naknade troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada,dnevnice,opremnine,solidarna pomoć…),
 • – obračun naknada zakonskim zastupnicima van radnog odnosa – rezidenti,
 • – obračun naknada zakonskim zastupnicima van radnog odnosa – nerezidenti,
 • – obračun naknada prema ugovoru o privremenim i povremenim poslovima,
 • – obračun naknada prema ugovoru o delu i autorskih honorara,
 • – izrada IOS-i obrazaca (invalidi),
 • – obračun lične zarade preduzetnika,
 • – asistencija  prilikom zapošljavanja stranaca,
 • – obračun poreza po odbitku prilikom isplate prihoda nerezidentnim pravnim licima,
 • – obračun poreza na dobit pravnih lica,
 • – obračun poreza na imovinu i podnošenje poreske prijave,
 • – obračun PDV i podnošenje poreske prijave – PPPDV,
 • – prijava lokalnih taksi,
 • – informisanje o promenama zakonskih propisa i njihovom uticaju na Vaše poslovanje,
 • – zastupanje pred nadležnim poreskim organima u postupcima kontrole poslovanja,
 • – izrada izvestaja Narodnoj Banci Srbije (DI-1 , DI-2),
 • – izrada statistickih izvestaja za Republički zavod za statistiku
 • – izvestaji o tokovima otpada
 • – savetodavne i konsultatnske usluge o pitanjima  vezanim za tekuće poslovanje;
 • – razne druge knjigovodstvene usluge po želji klijenta.