Savremeno preduzetništvo suočava se sa brojnim izazovima. U današnje vreme potrebna je čini se velika hrabrost upustiti se u avanturu preduzetništva. Česte promene zakona, nejasne odredbe, različita i nepotpuna tumačenja, samo su neki od problema i prepreka na putu poslovanja privrednih subjekata. Na žalost i na globalnom nivou stvari ne stoje baš najbolje. U tom smislu zaista nije jednostavan zadatak pronaći put ka optimalnim poreskim rešenjima. Zato je veoma važno da klijent ima kompetentnog i iskusnog partnera i sagovornika koji će mu ponuditi predloge i rešenja i time doprineti optimizaciji poreskih obaveza i u krajnjoj liniji biti podrška celokupnom poslovanju.
Stalnim i doslednim praćenjem relevantnih zakona i stručne literature, ASM Vam može pomoći da sačinite adekvatnu poresku strategiju, optimizujete poreske obaveze i time stvorite pretpostavke za uspešnije poslovanje.
Ne morate da platite više poreza nego što je potrebno, platite onoliko koliko je obavezno.
Zato smo tu da vam ukažemo na sve poreske olakšice i poreska izuzimanja, ali takođe i da vas podsećamo na sve obaveze koje morate da izmirite i rokove koje ne smete da propustite.

U tom smislu izdvajamo neke od aktivnosti poreskog savetovanja:
– Blagovremeno informisanje klijenta o aktuelnim izmenama u poreskom zakonodavstvu i mogućeg uticaja na poslovanje klijenta, sa predlogom mera koje treba preduzeti;

– Poresko savetovanje kroz analizu i odgovore na vaša pitanja i nedoumice u vezi sa poslovanjem.
– Optimizacija poreskih efekata u vezi sa primenom međunarodnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i ugovora o socijalnom osiguranju koju Republika Srbija primenjuje sa drugim državama.
– Podrška i/ili zastupanje klijenta u postupcima kontrole pred poreskim organima